Polasci autobusa :

Iz Sremske Mitrovice
PERON
VREME POLASKA
LINIJA
REŽIM
3
04:50
BEOGRAD
Svaki dan
4
05:20
NOVI SAD
Svaki dan
3
06:00
BEOGRAD
Radni dan
4
07:00
NOVI SAD
Svaki dan
3
07:00
BEOGRAD
Radni dan i subota
3
07:25
BEOGRAD
Radni dan
4
07:50
NOVI SAD
Svaki dan
3
08:15
BEOGRAD
Svaki dan
6
09:30
VALJEVO – ZLATIBOR
Svaki dan
4
09:45
NOVI SAD
Svaki dan
3
10:00
BEOGRAD
Svaki dan
4
10:15
RUMA – VRDNIK
Radni dan – Đački
6
10:40
BOGATIĆ – BADOVINCI
Svaki dan
5
10:40
ERDEVIK
Radni dan
4
11:15
NOVI SAD
Svaki dan
3
11:30
BEOGRAD
Svaki dan
4
12:00
NOVI SAD
Svaki dan
4
12:30
BOGATIĆ – LOZNICA
Svaki dan (od 20.09. – 10.07.)
5
13:00
ERDEVIK
Svaki dan
4
13:15
RUMA – VRDNIK
Radni dan – Đački
3
13:45
BEOGRAD
Svaki dan
3
14:00
BEOGRAD
Svaki dan
4
14:15
NOVI SAD
Svaki dan
5
14:20
ERDEVIK
Radni dan
4
15:10
NOVI SAD
Svaki dan
5
15:15
ERDEVIK
Svaki dan
7
15:30
VALJEVO – ZLATIBOR
Svaki dan
4
16:10
NOVI SAD
Svaki dan
3
16:50
BEOGRAD
Svaki dan
5
16:55
ERDEVIK
Petak, Nedelja
4
17:00
NOVI SAD
Svaki dan (od 20.09. – 10.07.)
6
17:20
BOGATIĆ – BADOVINCI
Svaki dan
4
17:30
BOGATIĆ – LOZNICA
Svaki dan (od 20.09. – 10.07.)
4
18:10
NOVI SAD
Svaki dan
3
18:25
BEOGRAD
Petak, Nedelja
5
19:00
ERDEVIK
Radni dan – Đački
4
19:00
NOVI SAD
Nedelja i državni praznici
4
19:10
RUMA – VRDNIK
Radni dan – Đački
3
19:15
BEOGRAD
Svai dan
4
19:45
NOVI SAD
Nedelja i državni praznici
4
20:30
BOGATIĆ – BADOVINCI
Svaki dan
5
20:30
ERDEVIK
Svaki dan
Iz Beograda
PERON
VREME POLASKA
LINIJA
REŽIM
23
07:30
SR. MITROVICA
Radni dan i subota
24
07:45
M. MITROVICA
Svaki dan
24
08:50
LAĆARAK – ČALMA
Radni dan
21
09:30
SR. MITROVICA – BADOVINCI
Svaki dan
22
11:30
SR. MITROVICA
Svaki dan
21
12:00
M. MITROVICA
Svaki dan
23
12:59
SR. MITROVICA – BADOVINCI
Radni dan
22
14:25
SR. MITROVICA
Svaki dan
14
15:10
LAĆARAK – ČALMA
Svaki dan
21
16:00
SR. MITROVICA – BADOVINCI
Svaki dan
18
17:00
M. MITROVICA
Svaki dan
24
17:05
SR. MITROVICA
Svaki dan
22
19:15
SR. MITROVICA – BADOVINCI
Svaki dan
23
19:50
LAĆARAK – ČALMA
Petkom, Nedeljom
16
23:59
M. MITROVICA
Svaki dan
Iz Novog Sada
PERON
VREME POLASKA
LINIJA
REŽIM
5
06:50
SR. MITROVICA
Svaki dan
8
07:30
ŠABAC
Svaki dan
5
09:00
ŠABAC – ZLATIBOR
Svaki dan
6
09:15
SR. MITROVICA + Badovinci + ( Erdevik RDS )
Svaki dan
6
10:10
ŠABAC
Svaki dan
4
11:10
SR. MITROVICA – LOZNICA + Erdevik
Svaki dan
6
12:45
SR. MITROVICA + (Erdevik – RD)
Svaki dan
6
13:10
ŠABAC
Svaki dan
5
13:45
SR. MITROVICA + Erdevik
Svaki dan
6
14:55
ŠABAC
Svaki dan
3
15:30
SR. MITROVICA + ( Erdevik PET,NED )
Svaki dan
6
15:45
VALJEVO – ZLATIBOR
Svaki dan
4
16:10
SR. MITROVICA – LOZNICA
Svaki dan
4
16:55
ŠABAC
Svaki dan
3
17:20
SR. MITROVICA + ( Erdevik RDŠ )
Svaki dan
7
17:55
ŠABAC – VALJEVO
Svaki dan
5
18:15
SR. MITROVICA
Svaki dan
4
18:15
ŠABAC – LOZNICA
Svaki dan
4
19:10
SR. MITROVICA + ( Erdevik + Badovinci )
Svaki dan
5
20:03
SR. MITROVICA
Radni dan i subota
5
20:25
SR. MITROVICA
Nedelja i državni praznici
5
21:15
SR. MITROVICA
Nedelja i državni praznici
Iz Šapca
PERON
VREME POLASKA
LINIJA
REŽIM
13
06:10
NOVI SAD
Svaki dan
13
09:25
NOVI SAD
Svaki dan
9
10:20
VALJEVO – ZLATIBOR
Svaki dan
12
11:30
NOVI SAD
Svaki dan
13
13:10
NOVI SAD
Svaki dan
12
14:10
NOVI SAD
Svaki dan
13
14:50
NOVI SAD
Radni dan i subota
13
15:10
NOVI SAD
Svaki dan
9
17:15
VALJEVO – ZLATIBOR
Svaki dan
13
19:05
NOVI SAD
Svaki dan
9
19:30
VALJEVO
Svaki dan
12
20:10
NOVI SAD
Svaki dan
Iz Mačvanske Mitrovice
ZA BEOGRAD
04:35 Svaki dan
12:30 Svaki dan
16:40 Svaki dan
21:40 Svaki dan
IZ BEOGRADA
07:45 Svaki dan
12:00 Svaki dan
17:00 Svaki dan
23:59 Svaki dan